Nom cient�fic: Fam�lia:
Liliaceae

 

Clicau la foto per ampliar-la.

G�nere: Asparagus
Esp�cie: Asparagus acutifolius L.
Nom popular: Esparreguera fonollera, esparreguera de ca.
Forma vital: Faner�fit (arbust).
H�bitat: Boscos i m�quies (Quercetea ilicis), tamb� a bardisses (Rhamno-Prunetea).
Distribuci� general: Estenomediterr�nia.
Distribuci� a Balears: Ma, Me, Ei, Fo, Ca.
�poca de floraci�: Agost-Setembre.
Descripci�: Planta amb aspecte de mata densa o de liana. Presenta un rizoma a partir del qual s'originen els esp�recs (turions), que s�n prims i llargs. Les tiges, que poden superar el metre de llargada, s�n molt ramificades i de secci� cil�ndrica. Fulles redu�des a escames membranoses. Cladodis, o falses fulles, curts, espinescents, reunits en feixos de 5-12. Flors formades per 6 t�pals de color groc verd�s, oloroses. Fruit en baia de color negra quan �s madura.
Classificaci� UICN: NA (no amena�ada).
Grau de protecci�: No protegida.
Lloren� Gil Vives