Nom cient�fic:

Fam�lia:

Apiaceae

Clicau una foto per ampliar-la.

G�nere: Conium
Esp�cie: Conium maculatum L.
Nom popular: Fonollassa, Cicuta.
Forma vital: Hemicript�fit (planta perenne amb rabassa).
H�bitat: Herbassars (Galio-Urticetea).
Distribuci� general: Subcosmopolita.
Distribuci� a Balears: Ma, Me, Ei, Fo.
�poca de floraci�: Juny-Agost.
Descripci�: Planta de fins a 2 m d'al�ada, rar m�s. Fulles basals grosses, blanes, de color verd fosc i lluents, presenten una forma m�s o menys triangular, molt dividida, fins a 3-5 vegades pinnatisectes, llargament peciolades, amb el pec�ol tacat sovint de punts porpra (aix� les diferencia de la fonollasa, Daucus carota). Fulles caulinars m�s petites i amb pec�ol m�s curt o inexistent. Flors reunides en umbel�les compostes, amb 10-20 radis dividits en altres 10-20. Flors blanques. Calze format per 5 s�pals soldats a l'ovari. Corol�la amb 5 p�tals lliures, caducs. Androceu format per 5 estams lliures. Gineceu format per dos carpels soldats. Ovari �nfer. Fruit en forma de mericarp, amb 5 costelles iguals, prominents.
Classificaci� UICN: NA (no amena�ada).
Grau de protecci�: No protegida.
Lloren� Gil Vives