Nom cient�fic:

Fam�lia:

Boraginaceae


Clicau una foto per ampliar-la.


  Detall

Detall

G�nere: Echium
Esp�cie: Echium sabulicola Pomel.
Nom popular: Llengua de bou.
Forma vital: Hemicript�fit (planta amb roseta de fulles basal).
H�bitat: Indrets ruderals (Stellarietea mediae).
Distribuci� general: Estenomediterr�nia.
Distribuci� a Balears: Ma, Me, Ei, Fo, Ca.
�poca de floraci�: Abril-Juny.
Descripci�: Planta h�spida, de tiges prostrades, de fins a 50 cm. Fulles en roseta basal, ovades o obovades; les caulinars, oblanceolades o espatulades, cobertes de p�ls que li donen un tacte aspre, gaireb� punxent. Flors de color blau intens disposades en infloresc�ncia cimosa, les poncelles a vegades de color vermell. Calze amb 5 s�pals soldats. Corol�la zigomorfa, de 12-22 mm de llarg�ria, formada per 5 p�tals soldats. 4 estams, dels quals almenys 1-2 es troben exserts del tub de la corol�la. Ovari s�per dividit en quatre parts. Fruit en aqueni, amb un nombre m�xim de 4 per flor.
Classificaci� UICN: NA (No amena�ada).
Grau de protecci�: No protegida.
Lloren� Gil Vives