Nom cient�fic:

Fam�lia:

Asteraceae


Clicau la foto per ampliar-la.


G�nere: Reichardia
Esp�cie: Reichardia picroides (L.) Roth
Nom popular: Cosconilla.
Forma vital: Hemicript�fit (planta perenne amb roseta de fulles basal).
H�bitat: Pastures perennes ruderals (Artemisietea vulgaris).
Distribuci� general: Estenomediterr�nia.
Distribuci� a Balears: Ma, Me, Ei, Fo.
�poca de floraci�: Gener-Desembre.
Descripci�: Planta de fins a 50 cm, amb una roseta de fulles basals sinuato-pinnat�fides, i unes poques de caulinars, amplexicaules, enteres o dentades. Flors disposades en cap�tols poc nombrosos a l'extrem de tiges escapiformes. Cap�tols amb les br�ctees m�s exteriors de forma cordiforme, fins i tot, un parell d'aquestes br�ctees es troben a la tija per sota del cap�tol (car�cter important pel reconeixement r�pid de les esp�cies d'aquest g�nere). Cap�tols amb flors ligulades, de color groc. 5 estams soldats per les anteres. Ovari �nfer. Fruits en cipsela. Cipseles externes brunes, tuberculades, les interiors blanquinoses, llises, totes elles provistes d'un llarg plomall de p�ls denticulats.
Classificaci� UICN: NA (no amena�ada).
Grau de protecci�: No protegida.
Lloren� Gil Vives